A+ A A-
  • Kategoria: Wywiady
  • Odsłony: 1530

Z komandorem pilotem Tadeuszem Drybczewskim, dowódcą Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej rozmawia Tomasz Gos.

Komandor pilot Tadeusz Drybczewski, dowódca
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. / Zdjęcie: Tomasz Gos

BLMW podlega obecnie Inspektoratowi Sił Powietrznych DG RSZ. Jaki wpływ ma to na funkcjonowanie BLMW?

Wdrożenie nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi w Brygadzie Lotnictwa MW przebiega bez większych zakłóceń. Od 1 stycznia funkcje realizowane dotychczas przez Pion Szkolenia Dowództwa Marynarki Wojennej przejął Inspektorat Sił Powietrznych, którego zadaniem jest nadzór merytoryczny nad przygotowaniem sił wydzielanych do operacji sojuszniczych, pełnienia dyżurów bojowych w systemie ratownictwa morskiego i lotniczego, systemie rozpoznania, a także nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć szkoleniowych. Inspektorat SP sprawuje również funkcje tzw. gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Nie zmienił się charakter realizowanych przez nas zadań, które w pewnym zakresie mogą być nowością dla specjalistów do tej pory ściśle związanych z Siłami Powietrznymi lub lotnictwem Wojsk Lądowych. Jakkolwiek w Inspektoracie SP służą również żołnierze rozformowanego Oddziału Lotnictwa Dowództwa Marynarki Wojennej doskonale znający specyfikę działań lotnictwa morskiego.

Czy podporządkowanie BLMW Inspektoratowi Sił Powietrznych DG RSZ nie spowoduje częściowej utraty jej morskiego charakteru?

Jak już wcześniej wspomniałem, realizowane przez nas zadania nie zmieniły się. Nadal naszą domeną pozostają operacje lotnicze nad morzem, głównie poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych, wykrywanie i rozpoznanie charakteru działań jednostek nawodnych, a także prowadzenie operacji SAR czy wykrywanie zanieczyszczeń na powierzchni wody. W tych obszarach nie mamy konkurencji w lotnictwie Sił Zbrojnych, dlatego nie moze być mowy o utracie morskiego charakteru BLMW.

Zakończono proces wdrażania dokumentów normatywnych dotyczących szkolenia lotniczego, miedzy innymi, znowelizowanego Regulaminu Lotów i Instrukcji Organizacji Lotów, a także Instrukcji szkoleń personelu latającego z zakresu zarządzania zasobami załogi oraz Instrukcji Ruchu Lotniczego. Czego dotyczą te dokumenty i w jaki sposób wpływają one na loty szkoleniowe?

Dla lotnictwa są to podstawowe dokumenty normatywne, które miedzy innymi regulują kompetencje poszczególnych osób funkcyjnych w strukturach wojska, a ich wdrożenie w znowelizowanej formie było ściśle związane z nowym systemem dowodzenia i kierowania w polskiej armii.

Jaka jest rola Centrum Operacji Morskich i Centrum Operacji Sił Powietrznych podczas akcji ratowniczej śmigłowców BLMW na Bałtyku?

Podobnie jak dotychczas, Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego jest organem koordynujacym działania sił wydzielonych do prowadzenia akcji ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialnosci SAR na Bałtyku. Nadal COM-DKM ściśle współpracuje z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni, które niejako decyduje o konieczności użycia śmigłowca bądź samolotu patrolowego w danej operacji SAR. Różnica wynikająca z reformy systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi polega na tym, ze od 1 stycznia siły wydzielone do akcji ratowniczej przekazujemy w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kto obecnie podejmuje kluczowe decyzje związane z transportem przez statki powietrzne BLMW organów do przeszczepu?

Decyzje o użyciu wojskowego statku powietrznego do transportu zespołów medycznych z organami do przeszczepu zapadają w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W zakresie udziału w akcjach „Serce” BLMW jak dotąd ściśle współpracowała jedynie z Kliniką Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, co jest związane z lokalizacją naszych jednostek. W najbliższym okresie planowane jest ujednolicenie procedur w tym obszarze dla wszystkich jednostek lotniczych podlegających Dowódcy Generalnemu RSZ. Zmiany te pozwolą zracjonalizować proces decyzyjny i szybkość działania, która ma kluczowe znaczenie dla tego typu operacji transportowych.

 Jak Pan widzi przyszłość polskiego lotnictwa pokładowego?

Trudno w to uwierzyć ale ta elitarna formacja ma już 10-letnią historie funkcjonowania w polskim lotnictwie morskim i spory bagaż doświadczeń wyniesiony z udziału w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach NATO. Śmigłowce SH-2G ze względu na swoja wszechstronność mają dużą wartość operacyjna. Mam tutaj na myśli szeroki wachlarz zadań realizowanych przez ich załogi – od prowadzenia rozpoznania, wykrywania i identyfikacji jednostek nawodnych, poszukiwania, śledzenia i niszczenia okrętów podwodnych po działania poszukiwawczo - ratownicze, ewakuacji medycznej czy logistyczne. Ich załogi z powodzeniem prowadzą także szkolenie w zakresie wsparcia operacji specjalnych na morzu i strefie przybrzeżnej. Biorąc pod uwagę powyższe możliwości, przyszłość tej formacji mogę widzieć tylko w jasnych barwach. A tak całkiem poważnie, to już teraz śmigłowce SH-2G mogą operować nie tylko z pokładu fregat rakietowych, ale i z okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej „ORP Kontradmirał X. Czernicki”, a w najbliższej przyszłości również z okrętu patrolowego ORP „Ślązak”. Dalsza przyszłość tej formacji w głównej mierze zależy od możliwości, jakie w tym obszarze będą miały nowo wprowadzane do służby śmigłowce i okręty.

Czy można przyjąć, że ćwiczenia „Cold Response 2014” (podobnie jak „Dynamic Mongoose”) są swego rodzaju testem na funkcjonowanie lotnictwa pokładowego w nowych strukturach? Jeśli tak to jak ten test wypada?

 Komponent wydzielany na te cwiczenia przez 43. Bazę Lotnictwa Morskiego podlega dowódcy fregaty rakietowej, dlatego trudno tu mówić o teście w kontekście nowego systemu dowodzenia. Dla doświadczonego personelu klucza śmigłowców pokładowych SH-2G jest to raczej kolejne wyzwanie, które wzmocni bogate doświadczenia wyniesione z dotychczasowego udziału w międzynarodowych manewrach.

Jak w innych krajach funkcjonują formacje będące odpowiednikami BLMW?

Struktura i wyposażenie takich formacji zależą od wielu czynników: uwarunkowań gospodarczych, geopolitycznych, wielkości obszaru wód terytorialnych czy wyłącznej strefy ekonomicznej. Dlatego nie można wprost porównywać polskiego lotnictwa morskiego do lotnictwa morskiego innych krajów. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że w obecnych realiach trudno sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie operacji morskich bez wsparcia wyspecjalizowanego lotnictwa. Przykładem mogą być wcześniej przywołane działania zwalczania okrętów podwodnych czy operacje SAR. 


Komandor pilot Tadeusz DRYBCZEWSKI urodził się w 1958 roku w Płońsku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Deblinie (1983) i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności transport i logistyka (1996) oraz podyplomowe o profilu zarządzanie (1998). Od początku służby związany jest z lotnictwem Marynarki Wojennej. Po ukonczeniu "Szkoły Orlat" został skierowany do 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. Rok później rozpoczął służbie w 18. Eskadrze Lotnictwa Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach, gdzie między innymi pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy załogi i dowódcy klucza. W 1995 roku, po sformowaniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, został zastepca dowódcy 1. Dywizjonu Lotniczego, a trzy lata pózniej, w maju 1998 roku, starszym nawigatorem w pionie szkolenia Dowództwa Gdynskiej Brygady Lotnictwa MW. W 2001 roku został przeniesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. W grudniu 2003 roku, wrócił do Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, gdzie został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia, a następnie, od 1 lipca 2004 roku, zastępcy dowódcy brygady. Od 1 lipca 2007 roku do 30 wrzesnia 2011 roku był szefem Oddziału Lotnictwa Dowództwa MW. Decyzja Ministra Obrony Narodowej z 7 wrzesnia 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Gdynskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież